HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się
mgr inż. Ewa Niemielewska.


W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową.


 


 
SPRAWY BIEŻĄCE 

W dniu 08.11.2023r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej X edycję konferencji pn. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. Ta jubileuszowa konferencja będzie miała bardzo uroczysty charakter celem podsumowania edycji poprzednich, wskazania nowych celów i wyzwań na kolejne lata.

Serdecznie proszę o rozesłanie tej informacji do studentów z niepełnosprawnościami Państwa Uczelni oraz wszelkich osób zainteresowanych tematyką osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy wdzięczni za zamieszczenie informacji o naszym wydarzeniu w Państwa mediach społecznościowych oraz na uczelnianych stronach internetowych. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formule zarówno stacjonarnej jak i zdalnej.

Wszystkich zainteresowanych dostępnością na uczelniach zapraszamy również na Zjazd Pełnomocników uczelni wyższych, który odbędzie się 07.11.2023r. w Hotelu Novotel w Łodzi (wyłącznie formuła stacjonarna).

Rejestracja, wszelkie informacje i szczegółowe programy znajdują się na stronie wydarzeniaKonferencja dla osób z niepełnosprawnościami „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”


 
DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - 2 EDYCJA >>„Aktywny Samorząd”

„Uprzejmie informujemy o kontynuacji w roku 2019 r. realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II min. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Oferowana pomoc finansowana jest ze środków PFRON i dotyczy osób zamieszkujących na terenie określonych powiatów”.

pdfPISMO 20191.18 MB
pdfPISMO 2020783.92 KB Ankieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na stronę: www.niepelnosprawni.cm.umk.pldocxStypendia dla niewidomych i niedowidzących.docx11.92 KB

docKomunikat o stypendiach FPdN 2020.doc25.5 KB

docxZnajdź pracę razem z Fundacją Aktywizacja - projekt Work4All42.65 KB