Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się mgr inż. Ewa Niemielewska.

W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową. 
SPRAWY BIEŻĄCE


 „Konferencja w Łodzi - 6.11.2019 r.”

Szanowni Państwo,

 W imieniu organizatorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacji Łódź Akademicka zapraszamy na VI edycję konferencji pn.:  

„(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

 Konferencja odbędzie w dniu 6 listopada 2019 r. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W załączeniu pismo przewodnie oraz szczegółowy plan konferencji. 
Rejestracja, wszelkie informacje i szczegółowy program znajduje się na stronie wydarzenia:

http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

pdfpismo przewodnie634.44 KB
pdfProgram-konferencja-mniejsze.pdf639.66 KB


 

 

 „Aktywny Samorząd”

„Uprzejmie informujemy o kontynuacji w roku 2019 r. realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II min. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Oferowana pomoc finansowana jest ze środków PFRON i dotyczy osób zamieszkujących na terenie określonych powiatów”.

pdfPISMO1.18 MBAnkieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na stronę: www.niepelnosprawni.cm.umk.pl