Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się mgr inż. Ewa Niemielewska.

W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową. 
SPRAWY BIEŻĄCE


pdfKontynuacja programu "Aktywny Samorząd">>1.24 MB

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o realizacji projektu przez Międzynarodową Fundację „Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.  
Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON". 
Szczegółowe informacjenr tel. 728 873 371 lub adres e-mail: graduaton@reaxum.eu. 
Poniżej link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania. https://reaxum.eu/graduaton/

Szanowni Państwo, 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PWSZ we Włocławku serdecznie zaprasza na:
II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla studentów niepełnosprawnych pt. "Marzenia i Pasje - ich rola w życiu osób niepełnosprawnych"

Termin: 29-31 marca 2019 r. (piątek - niedziela)
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2019 r.

pdfZaproszenie z harmonogramem konferencji338.27 KB
docFormularz rejestracyjny249.5 KB

Dodatkowych informacji udzielają:
Marlena Kręplewska - sprawy organizacyjne
e-mail: marlena10-97@wp.pl 
tel. 661 595 218
Adrianna Sobczyńska - sprawy organizacyjne i finansowe
e-mail: adrianna.sobczynska@pwsz.wloclawek.pl 
tel. 664 907 254

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych w Collegium Medicum:
Ewa Niemielewska
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 
tel. 52 585 33 49

Serdecznie zapraszamy!Ankieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na stronę: www.niepelnosprawni.cm.umk.pl