Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się mgr inż. Ewa Niemielewska.

W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową. 
SPRAWY BIEŻĄCE


 „Aktywny Samorząd”

„Uprzejmie informujemy o kontynuacji w roku 2019 r. realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II min. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Oferowana pomoc finansowana jest ze środków PFRON i dotyczy osób zamieszkujących na terenie określonych powiatów”.

pdfPISMO1.18 MB


Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH i UEK Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie w terminie 5-7 lipca 2019 r. Temat przewodni wydarzenia to „Work-life balance” czyli poszukiwanie możliwości odnalezienia równowagi pomiędzy pracą (kariera i ambicje) a życiem prywatnym (czyli rodziną, zdrowiem, duchowością, czasem wolnym) Konferencja odbywa się na terenie AGH, zakwaterowanie: Akademik Alfa (ul. Reymonta 17). Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/OSSN.Krakow/ Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o uzupełnienie formularza: https://bit.ly/2TP5mik

docxInformacja_na_stron_CM.docx12.88 KB
pdfXVI_OSSN_WstpnyProgram.pdf748.58 KB 
pdfXVI_OSSN_Zaproszenie.pdf455 KBAnkieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na stronę: www.niepelnosprawni.cm.umk.pl