COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się
mgr inż. Ewa Niemielewska.


W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową.


 


 
SPRAWY BIEŻĄCE
Konferencja dla osób z niepełnosprawnościami „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”


 
DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ >>„Aktywny Samorząd”

„Uprzejmie informujemy o kontynuacji w roku 2019 r. realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II min. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Oferowana pomoc finansowana jest ze środków PFRON i dotyczy osób zamieszkujących na terenie określonych powiatów”.

pdfPISMO 20191.18 MB
pdfPISMO 2020783.92 KB Ankieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na stronę: www.niepelnosprawni.cm.umk.pldocxStypendia dla niewidomych i niedowidzących.docx11.92 KB

docKomunikat o stypendiach FPdN 2020.doc25.5 KB

docxZnajdź pracę razem z Fundacją Aktywizacja - projekt Work4All42.65 KB