Jak skonfigurować program Outlook Express do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Jak skonfigurować program Outlook Express do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Konfiguracja programu Outlook Express do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy
 

Aby skonfigurować program Outlook Express do odbioru poczty z serwera Collegium Medicum w Bydgoszczy należy zalogować się jako użytkownik który będzie korzystał z poczty i wykonać kolejno następujące czynności:

 • Uruchomić program Outlook Express i wybrać z menu Narzędzia > Konta

Konfigurowanie Outlooka - krok 1

 • W oknie konta internetowe wybrać Dodaj > Poczta

Konfigurowanie Outlooka - krok 2

 • W pole Nazwa wyświetlana wpisać Imię i Nazwisko lub nazwę jednostki CM

Konfigurowanie Outlooka - krok 3

 • W polu adres e-mail wpisać nadany przez administratora adres

Konfigurowanie Outlooka - krok 4

 • W pola Serwer poczty przychodzącej oraz Serwer poczty wychodzącej wpisać odpowiednio pop3.cm.umk.pl oraz smtp.cm.umk.pl

Konfigurowanie Outlooka - krok 5

 • Pole Nazwa konta pozostawić bez zmian (nazwa konta nadana przez administratora), w polu hasło wpisać ustalone z administratorem hasło

Konfigurowanie Outlooka - krok 6

 • Zamknąć kreatora klikając Zakończ

Konfigurowanie Outlooka - krok 7

 • Wybrać właściwe konto i kliknąć przycisk Właściwości

Konfigurowanie Outlooka - krok 8

 • Wybrać zakładkę Zaawansowane. Zaznaczyć pola Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL. W polu Poczta wychodząca SMTP wpisać 465.

Konfigurowanie Outlooka - krok 9

 • Wybrać zakładkę Serwery

Konfigurowanie Outlooka - krok 10

 • Zaznaczyć pole Serwer wymaga uwierzytelnienia oraz kliknąć przycisk Ustawienia

Konfigurowanie Outlooka - krok 11

 • Zaznaczyć opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej i kliknąć przycisk OK

Konfigurowanie Outlooka - krok 12

 • Zamknąć właściwości konta używając przycisku OK

Konfigurowanie Outlooka - krok 13

 • Zamknąć okno Konta Internetowe klikając Zamknij

Konfigurowanie Outlooka - krok 14

 • Sprawdzić działanie programu klikając Wyślij/Odbierz

Konfigurowanie Outlooka - krok 16