Komunikat dla diagnostów kończących kształcenie specjalizacyjne

Komunikat dla diagnostów kończących kształcenie specjalizacyjne

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zaliczyły wszystkie kursy specjalizacyjne, odbyły obowiązkowe staże oraz posiadają wymagane wpisy w karcie specjalizacji są zobowiązane do uzyskania wpisu potwierdzającego zakończenie specjalizacji u Pełnomocnika Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych prof. dr hab. Ewy Żekanowskiej nie później niż jeden miesiąc od daty zakończenia terminu specjalizacji, niezależnie od tego kiedy planują przystąpienie do egzaminu państwowego.