Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej

Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej

Osoba kończąca studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej potrafi omawiać teoretyczne podstawy w/w założeń oraz związki pomiędzy wykorzystaniem muzyki w formie aktywnej i receptywnej, a aktywnością człowieka w różnych sferach życia, szczególnie w zakresie psychoemocjonalnego dobrostanu. Potrafi postawić diagnozę potrzeby zastosowania działań z zakresu profilaktyki muzycznej oraz dobrać odpowiednią metodę do interwencji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii muzykoterapii i możliwości działań z nią związanych. Zna podstawy historii muzyki, literatury muzycznej, instrumentoznawstwa oraz najważniejszych twórców i wykonawców poszczególnych epok. Posiada umiejętności w zakresie prawidłowego operowania głosem oraz gry na prostych instrumentach muzycznych (małe instrumenty perkusyjne, harmonijka ustna). Zna podstawy teorii muzyki. Wie czym jest dźwięk i jego elementy. Potrafi dobrać materiał muzyczny do różnego rodzaju zajęć. Zna najważniejsze metody muzykoterapeutyczne i ich twórców. Potrafi ocenić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania poszczególnych technik i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta. Absolwent charakteryzuje pojęcia związane ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością oraz z podstawowymi mechanizmami społecznymi. Potrafi stosować ćwiczenie ruchowe w profilaktyce muzycznej. Zna możliwości zastosowania profilaktyki muzycznej w pracy z różnymi grupami odbiorców. Zna miejsce muzykoterapii w arteterapii i terapii zajęciowej.

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  społeczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr sztuki Michalina Radzińska
 Koszt studiów 3000 PLN (za dwa semestry)

pdfProgram studiów 3.88 MB
pdfPlan studiów1 MB

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  październik 2022 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Adresaci studiów podyplomowych: Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i / lub licencjata, z zakresu: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, sztuk plastycznych, instrumentalistyki, edukacji muzycznej, teorii muzyki, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, domów kultury, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów do dnia 30 września 2022 r.
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
zmkpiez@cm.umk.pl


studia poyplomowe w zakresie profilaktyki