HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii

Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii

Informacje ogólne   

Charakterystyka studiów: Osoba kończąca studia podyplomowe parafii omówić podstawy geriatrii, gerontologii oraz posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii osób starszych przygotowującą do pracy z pacjentem geriatrycznym. Po ukończeniu osoba potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne, stawiać diagnozę dla potrzeb rehabilitacji, dobrać i zaplanować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne. W programowaniu procesu fizjoterapeutycznego potrafi dobrać odpowiednie metody rehabilitacyjne uwzględniające współwystępujące schorzenia, specyficzne potrzeby i  możliwości osoby starszej oraz przeprowadzić zaplanowane działania. Uczestnik nabywa umiejętności komunikowania się z pacjentem geriatrycznym, współpracy z interdyscyplinarnym zespołem, potrafi dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt wspomagający funkcjonowanie osoby starszej.

Rodzaj studiów:  społeczne
Czas trwania:  2 semestry
Kierownik studiów: dr n. med. Marta Podhorecka
Koszt studiów:  3300 zł (za 2 semestry)

II.Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 r.
Adresaci studiów podyplomowych: Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i/lub licencjata z zakresu fizjoterapii, lekarzy
Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów
Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 30 września 2023 r. Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego CM UMK,M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9 85-094 Bydgoszcz tel. (+48) 52 585-39-61 
zmkpiez@cm.umk.pl

PLAN STUDIÓW >>65.36 KB

PROGRAM STUDIÓW >>332.52 KB


  • Regulamin studiów podyplomowych
  • Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
  • Zasady organizacji i funkcjonowania studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wystawianie faktur
  • Wysokość opłat za studia podyplomowe
    • ZARZĄDZENIE Nr 112 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej w roku akademickim 2023/2024
  • fizjoterapia w geriatrii splakat, na górze męska ręka z piłeczką do ćwiczenia w dłoni, na dole napis: Studia podyplomowe w zaresie fizjoterapii w geriatrii