Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii

Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii

STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie
psychogeriatrii


Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości. Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.


  I. Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 Koszt studiów  4000 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów375.72 KB
pdfPlan studiów299.43 KB


  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  marzec 2018 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Adresaci studiów podyplomowych: Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 28 lutego 2018 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl