HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM

Dyrektor:
dr n. med. Tomasz Zegarski

adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

pokój 26b, 26c

tel. kierownik 52 585-54-35
tel. sekretariat 52 585-54-29 Jolanta Kaczan
tel. pracownicy 52 585-54-36, 52 585-54-37
e-mail: stwfis@cm.umk.plInternetowa rejestracja na zajęcia WF >>

PLAN ZAJĘĆ - II semestr rok akademicki 2022/23 >>

docxRegulamin obiektu sportowego przy ul. Świętojańskiej 2031.44 KB

docxZaliczenie Wychowania Fizycznego14.71 KB

docxZasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-1951.01 KB

docxZasady i obowiązki Studenta korzystającego z sali gimnastycznej i siłowni w ramach wychowania fizycznego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się COVID-1952.38 KB

pdfZasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM ul. Świętojańska 20177.55 KB

docxRegulamin korzystania z siłowni997.42 KBPracownicy:pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CMStudium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
koordynuje działalność
Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego Collegium Medicum
www.azs.cm.umk.plTematyka badawcza:

 • Ocena sprawności fizycznej studentów Collegium Medicum.
 • Monitorowanie rozwoju sprawności fizycznej zawodników sekcji sportowych AZS.
 • Wpływ różnych form ćwiczeń ruchowych na dynamikę zmian sprawności fizycznej osób starszych.
 • Wpływ bezczynności ruchowej na zmiany fizjologiczne i motoryczne.
 • Wpływ różnych form treningu sportowego na rozwój sprawności fizycznej młodzieży.Formy pracy i treści programowe:

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami 1 roku wszystkich wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy:
  • kształcenie umiejętności ruchowych w podstawowych dyscyplinach sportowych,
  • rozwijanie cech motorycznych,
  • rozwijanie możliwości tlenowych i beztlenowych na specjalistycznym sprzęcie,
  • ocena i samoocena poziomu sprawności i aktywności fizycznej (testy sprawnościowe i ankiety).
 • Zajęcia fakultatywne dla studentów pozostałych roczników:
  • rozwijanie umiejętności sportowych zgodnie z zainteresowaniami, przygotowujących do aktywności ruchowej w dalszych latach życia.
 • Sekcje sportowe Klubu Uczelnianego AZS CM w Bydgoszczy:
  • rozwijanie umiejętności technicznych, taktycznych i motorycznych w określonych dyscyplinach sportu,
  • przygotowanie reprezentacji uczelni do Mistrzostw Pomorza i Mistrzostw Polski Akademii Medycznych zgodnie z terminarzem i programem Zarządu Głównego AZS.
 • Organizacja obozów zimowych i letnich dla studentów:
  • rozbudzanie zainteresowań turystycznych poprzez poznawanie walorów krajoznawczych,
  • przekazanie studentom umiejętności organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej,
  • nauka i doskonalenie techniki jazdy na nartach na obozach zimowych oraz wiosłowania i bezpiecznego zachowania się na wodzie w trakcie spływów kajakowych.

Zdjęcie z obozu zimowego SWFIS  Zdjęcie z obozu letniego SWFIS

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Andrzej Drygas, Franciszek Waleron: Próba oceny poziomu sportowego Akademickich Mistrzostw Pomorza w Pływaniu Mężczyzn w latach 1991 - 1997. w: Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży. WSP Bydgoszcz. 1999: 225-235.
 2. Andrzej Drygas, Jan Talar, Franciszek Waleron: Próba oceny poziomu sportowego Akademickich Mistrzostw Pomorza w Pływaniu Kobiet w latach 1991 - 1997. Medycyna Manualna. 1999 Suplement tom III nr 3, 4: 10-13.
 3. Andrzej Drygas, Jan Talar, Franciszek Waleron: Zmiany sprawności fizycznej studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy w okresie pierwszych trzech lat studiów w latach 1992-1997. w: Auksologia a promocja zdrowia. WSP. Kielce. 2000: 13-20.
 4. Andrzej Drygas, Jan Talar, Franciszek Waleron: Próba oceny aktywności fizycznej, stanu zdrowia oraz przyczyny ograniczeń do udziału w realizowanych formach zajęć wychowania fizycznego studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie obserwacji dokonanych w latach 1992-1997. w: Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Politechnika Warszawska. Warszawa. 2000: 325-330.
 5. Andrzej Drygas, Włodzimierz Michalski, Jan Talar: Rozwój i sprawność fizyczna kandydatów na Oddział Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1998 i 1999. Scripta periodica, vol III nr 2/2000: 61-64.
 6. Andrzej Drygas, Włodzimierz Michalski: Ogólna sprawność fizyczna dziewcząt uprawiających zespołowe gry sportowe w Bydgoszczy. Człowiek i Ruch. 1(3)2001, AWF Wrocław: 121-126.
 7. Włodzimierz Michalski: Bezpośrednie przygotowanie startowe juniorów uprawiających skok wzwyż. Lekkoatletyka w teorii i praktyce AWFiS Gdańsk 2001: 211-216.
 8. Andrzej Drygas: Z badań sprawności fizycznej studentów medycyny. Wychowanie fizyczne i sport akademicki w badaniach naukowych. AR Poznań 2002.
 9. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Problematyka uzależnień w poglądach młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis, 2003, 17/3, 43-46.
 10. Tomasz Lisiecki, Andrzej Drygas: Studenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy o swoich oczekiwaniachwobec zajeć wychowania fizycznego w uczelni. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa PTA, Gdańska 2003.
 11. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Zajęcia wychowania fizycznego w opiniach studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis, 2004, 18/1, 35-38.
 12. Helena Krakowiak, Andrzej Drygas: Budowa i skład ciała a sprawność fizyczna studentów medycyny. Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 4 s. 67-71.
 13. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Ogólna sprawność fizyczna młodzieży podejmującej studia w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 2 89-94.
 14. Andrzej Drygas, Helena Krakowiak: Budowa i skład ciała a sprawność fizyczna studentek fizjoterapii. Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 3 s. 53-57.
 15. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Sprawność fizyczna studentek Collegium Medicum w Bydgoszczy. w: Prozdrowotny styl życia - uwarunkowania społeczne. Pod red. T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentukiewicz, Gdańsk: AWFiS, 2005, s. 407-414.
 16. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Sprawność fizyczna studentów I roku uczelni medycznych – kryterium oceny ich zdrowia. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, nr 3, s. 311- 317
 17. Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas: Studenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy o swoich oczekiwaniach wobec zajęć wychowania fizycznego. W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Red. J. Jarzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek. Sopot: Tower Press, s. 464-467