Wzory umów i rachunków od 29.08.2016 r. do 12.12.2016 r.

Wzory umów i rachunków od 29.08.2016 r. do 12.12.2016 r.

Wzory druków umów i rachunków do umów zlecenia i umów o dzieło
obowiązujące od 29 sierpnia 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.  

 1. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 2. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Umowa zlecenie bez ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 4. Umowa o dzieło z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 5. Umowa o dzieło bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 6. Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 7. Umowa o dzieło z udzieleniem licencji
 8. Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie)
 9. Rachunek z funduszu bezosobowego
 10. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu
 11. Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu
 12. Umowa o dzieło realizowana w ramach Programu
 13. Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych realizowana w ramach Programu
 14. Rachunek z funduszu honorariów (prace autorskie) realizowanego w ramach Programu
 15. Rachunek z funduszu bezosobowego realizowanego w ramach Programu
 16. Oświadczenie (do zawarcia umowy i zgłoszenia)
 17. Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich (na opracowanie i wygłoszenie cyklu wykładów)