Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia nr 002 zlokalizowanego w piwnicy na salę dydaktyczną w budynku dydaktyczny przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy"

Zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia nr 002 zlokalizowanego w piwnicy na salę dydaktyczną w budynku dydaktyczny przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy"

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zmianą sposobu
użytkowania pomieszczenia nr 002 zlokalizowanego w piwnicy na salę dydaktyczną
w budynku dydaktyczny przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy
sprawa nr: (ADDR.2110.92.1.2018). 
Termin składania ofert: 06.08.2018  do godz: 10.00.


pdfZapytanie ofertowe1.19 MB

docxZałącznik nr 156.86 KB

pdfZałącznik nr 2 -wzór umowy113.99 KB

pdfZałącznik nr 373.21 KB