Farmaceuta - zawód z przyszłością

Farmaceuta - zawód z przyszłością

logo WER EFS 900

Projekt
„Farmaceuta - zawód z przyszłością”


Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Farmaceuta - zawód z przyszłością” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do studentów/ek stacjonarnych X semestru kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w roku 2017/2018 oraz 2018/2019.

Głównym celem projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych studentów/ek poprzez udział w 1-miesięcznym stażu. Uczestnicy odbędą staże w jednym z 3 województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie.

Rekrutacja do projektu odbywa się w II turach:

  • 01.01.2018 r - 28.02.2018 r.
  • 02.01.2019 r. - 28.02.2019 r.

Okres realizacji projektu:

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2018 r. i potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 434 818,80 zł

Koordynator projektu: prof. dr hab. Michał Marszałł

Realizację projektu prowadzi Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM.

Informacje bieżące o realizacji projektu >>