ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Katedra Biochemii Klinicznej CM UMK oraz „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne na temat Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Istotą projektu jest wprowadzenie „Vouchera badawczego” jako rodzaju dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, umożliwiających zakup usług badawczo - rozwojowych przeprowadzanych przez jednostki naukowe. Efektem wsparcia przedsiębiorstwa ma być wprowadzenie w nim innowacji gospodarczych, a dzięki temu poprawa pozycji konkurencyjnej i rozwój gospodarczy lokalnej firmy.
Spotkanie polegać będzie na przedstawieniu podstawowych założeń projektu pracownikom naukowym Collegium Medicum, którzy mogą zostać potencjalnymi Wykonawcami prac badawczo-rozwojowych.
Vouchery badawcze będą przyznawane w kwocie do 80 000 zł na zakup prac badawczo – rozwojowych od jednostek naukowych. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 07.03.2018 o godz. 11:00 w sali nr 35 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. dr. A. Jurasza 2.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.