Jak założyć konto na serwerze Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Jak założyć konto na serwerze Collegium Medicum w Bydgoszczy?

Procedura zakładania konta na serwerze Collegium Medicum
 

Aby założyć konto na serwerze Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy należy:

  • Pobrać i wypełnić pdfwniosek23.88 KB
  • Uzyskać podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej
  • Dostarczyć wniosek do Działu Informatycznego CM osobiście (ul. Jagiellońska 15, budynek F, pokój 24) lub pocztą wewnętrzną