COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Opieka zdrowotna dla studentów

Opieka zdrowotna dla studentów

LEKARZ RODZINNY

Studenci, którzy nie wybrali jeszcze lekarza rodzinnego na terenie Bydgoszczy, mogą spośród bydgoskich przychodni wybrać Praktykę Lekarza Rodzinnego znajdującą się na terenie Poradni Przyklinicznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9.

Wybór lekarza rodzinnego daje studentom możliwość pełnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu nauki.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800 bezpośrednio do rejestracji Praktyki Lekarza Rodzinnego znajdującej się w budynku Poradni Przyklinicznych (wejście do budynku Poradni Przyklinicznych od strony ul. dr. Jurasza).

Telefony do rejestracji: 52 346 08 01 lub 52 346 08 02POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA STUDENTÓW

Studenci Collegium Medicum UMK mają możliwość korzystania z konsultacji psychologa w Przychodni Akademickiej przy ul. Ks. H. Kołłątaja 9 w Bydgoszczy
pdfszczegółowa informacja580.13 KB