Informacje dla studentów

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Szanowni Studenci, Z uwagi na konieczność zapewnienia reżimu sanitarnego w związku ze stanem epidemii spowodowanym występowaniem wirusa SARS-CoV-2, w sali 011 na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii przy ulicy M. Curie Skłodowskiej, uruchomiona zostanie dodatkowa obsługowa szatnia damska. Powyższe wynika z braku możliwości zabezpieczenia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w szatni znajdującej się na terenie wieżowca Szpitala Uniwersyteckiego nr 1,
w...