Domy Studenckie i Hotele Asystenckie

Domy Studenckie i Hotele Asystenckie

DOMY STUDENCKIE


STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEM W DOMU STUDENTA

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia (nie dotyczy osób z listy rezerwowej) mogą wnioskować o przyjęcie do akademika.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie bydgoskim UMK wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim (załącznik nr 2 do regulaminu) można składać (osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty) do dnia 27 sierpnia 2018 r. w Dziale Dydaktyki CM ul. Jagiellońska 13-15 budynek A, pok. 12. Proszę składać wnioski bez żadnych załączników, we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2017.

Informacje o przyznaniu miejsca będzie można uzyskać w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Dziale Dydaktyki CM (tel. 52-585-33-88) lub u kierowników akademików. Studenci, którzy otrzymają miejsca w DS zobowiązani będą do uiszczenia do dnia 7 września 2018 r. wpłaty w wysokości najniższej stawki miesięcznej za miejsce w DS (tj. 255 zł), pod rygorem utraty miejsca.

Numer konta do wpłaty:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293


  Standard pokoju   

  Stawka miesięczna 
DS 1

  Stawka miesięczna  
DS 2

 Stawka miesięczna  
DS 3

 pokój 1-osobowy

330 zł

410 zł

820 zł

 pokój 2-osobowy

295 zł

360 zł

615 zł

 pokój 3-osobowy

265 zł

320 zł

-

 pokój 4-osobowy

255 zł

-

-

 


 


 
HOTELE ASYSTENCKIE