COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Domy Studenckie i Akademickie

Domy Studenckie i Akademickie

DOMY STUDENCKIE

 

>>Koronawirus - aktualnościZgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK 
do 31 maja 2021 r. studenci mogą składać wnioski o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022.

Wnioski należy wypełnić i przekazać:

  • tradycyjną pocztą do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM (ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz) lub
  • skan wniosku wysłany z uczelnianej poczty (z numerem albumu studenta) na adres: j.swiatowa@cm.umk.pl

pdfZałącznik Nr 6 – składają studenci lub doktoranci zamierzający kontynuować zamieszkanie w DS-ie,
pdfZałącznik Nr 7 – składają studenci lub doktoranci, którzy nie mieszkali przez co najmniej 6 miesięcy w DS-ie w bieżącym roku akademickim.
pdfZałącznik Nr 8 – studenci zamierzający mieszkać w DS-ie w okresie wakacyjnym, składają w biurze kierownika właściwego DS-u.

Informacje o przyznanym miejscu będzie można uzyskać w lipcu w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM oraz akademikach.

Studenci, którzy otrzymają miejsca w DS zobowiązani będą do uiszczenia do dnia 6 września 2021 r. wpłaty w wysokości najniższej stawki miesięcznej za miejsce w DS (tj. 280 zł), pod rygorem utraty miejsca.

Numer konta do wpłaty:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293Informacje o przyznanym miejscu w akademiku będzie można uzyskać pod numerami telefonów:
 
52 585-33-88 Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
52 585-60-99 Dom Studencki nr 1- kierownik
52 585-60-98 Dom Studencki nr 1- portiernia, rezerwacje noclegów
52 585-36-31 Dom Studencki nr 2- kierownik
52 585-39-69 Dom Studencki nr 3- portiernia

 


Po 6 września miejsce w DS przyznaje kierownik danego DS-u na bieżąco w miarę posiadania odpowiednich możliwości lokalowych. 
Studenci zainteresowani miejscem w domu studenckim proszeni są o kontakt bezpośrednio z domami studenckimi.


Wytyczne dot. Domów Studenckich z Zarządzenia nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

§ 8

  1. W domach studenckich mogą być zakwaterowani wyłącznie studenci i doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia z zagranicy.
  2. Dom studencki nr 12 wyłącza się z zakwaterowania studentów i doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia z zagranicy i przeznacza się na miejsce kwarantanny dla członków społeczności akademickiej.
  3. W pokoju w domu studenckim nie mogą być zakwaterowane więcej niż dwie osoby, chyba że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
  4. Zakwaterowanie w domach studenckich odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z administracją domu studenckiego.
  5. W domach studenckich obowiązuje zakaz odwiedzin.
  6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich określa, uzgodniony z samorządem studenckim i samorządem doktorantów oraz zatwierdzony przez właściwego prorektora, załącznik nr 7>>.

 

Stawki obowiązujące od 1 października 2021 r.

  Standard pokoju   

  Stawka miesięczna 
DS 1

  Stawka miesięczna  
DS 2

 Stawka miesięczna  
DS 3

 pokój 1-osobowy

400 zł

490 zł

880 zł

 pokój 2-osobowy

350 zł

430 zł

660 zł

 pokój 3-osobowy

310 zł

380 zł

-

 pokój 4-osobowy

300 zł

-

-

 


 

 


pdfZarządzenie Nr 172 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu355.82 KB


 


DOMY AKADEMICKIE