Domy Studenckie i Hotele Asystenckie

Domy Studenckie i Hotele Asystenckie

DOMY STUDENCKIE

>>Koronawirus - aktualnościInformacje o przyznanym miejscu w akademiku będzie można uzyskać pod numerami telefonów:
52 585-33-88 Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
52 585-60-99 Dom Studencki nr 1- kierownik
52 585-60-98 Dom Studencki nr 1- portiernia, rezerwacje noclegów
52 585-36-31 Dom Studencki nr 2- kierownik
52 585-39-69 Dom Studencki nr 3- portierniaPo 6 września miejsce w DS przyznaje kierownik danego DS-u na bieżąco w miarę posiadania odpowiednich możliwości lokalowych. 
Studenci zainteresowani miejscem w domu studenckim proszeni są o kontakt bezpośrednio z domami studenckimi.


Wytyczne dot. Domów Studenckich z Zarządzenia nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

§ 8

  1. W domach studenckich mogą być zakwaterowani wyłącznie studenci i doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia z zagranicy.
  2. Dom studencki nr 12 wyłącza się z zakwaterowania studentów i doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia z zagranicy i przeznacza się na miejsce kwarantanny dla członków społeczności akademickiej.
  3. W pokoju w domu studenckim nie mogą być zakwaterowane więcej niż dwie osoby, chyba że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
  4. Zakwaterowanie w domach studenckich odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z administracją domu studenckiego.
  5. W domach studenckich obowiązuje zakaz odwiedzin.
  6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich określa, uzgodniony z samorządem studenckim i samorządem doktorantów oraz zatwierdzony przez właściwego prorektora, załącznik nr 7>>.

Stawki obowiązujące od 1 października 2019 r.

  Standard pokoju   

  Stawka miesięczna 
DS 1

  Stawka miesięczna  
DS 2

 Stawka miesięczna  
DS 3

 pokój 1-osobowy

360 zł

440 zł

855 zł

 pokój 2-osobowy

320 zł

390 zł

645 zł

 pokój 3-osobowy

290 zł

350 zł

-

 pokój 4-osobowy

280 zł

-

- 
HOTELE ASYSTENCKIE