HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

MOSTUM - program mobilności studentów uczelni medycznych

MOSTUM - program mobilności studentów uczelni medycznych

baner z napisem "mostum - program mobilności studentów uczelni medycznych

Zgodnie z wolą Rektorów Uczelni Medycznych w dniu 21.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie podejmujące współpracę polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM. Celem MOSTUM jest stworzenie nowego systemu kształcenia studentów umożliwiającego wymianę studentów pomiędzy uczelniami medycznymi w Polsce w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich.

Co to jest MOSTUM?
Program MOSTUM umożliwia studentom wyjazd na inną uczelnię medyczną na terenie kraju.
Podstawą studiowania na uczelni partnerskiej jest realizacja przez studenta zajęć dobieranych dla niego w ramach przyznanego indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów. 
W programie może wziąć udział student studiów stacjonarnych, który ukończy 2 semestr na studiach jednolitych magisterskich, studiach I stopnia lub 1 semestr na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów ECTS na semestr, co jest równoznaczne z uzyskaniem 60 punktów ECTS w całym roku akademickim. Istnieje możliwość realizacji wyłącznie jednego kursu na uczelni przyjmującej, pod warunkiem uzyskania pozostałej liczby punktów ECTS na uczelni macierzystej. Studenci mogą wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub przedmioty prowadzone na całej uczelni.
Ważną informacją jest, iż student nie przenosi się do innej uczelni, odbywa tylko część studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też zachowuje wszelkie prawa i obowiązki w swojej uczelni.

Studenci zainteresowani przyjazdem do Collegium Medicum UMK

  1. powinni wypełnić docFormularz zgłoszeniowy21.00 KB

  2. powinni wypełnić "Porozumienie o programie zajęć" pobrane ze strony internetowej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

    Oba formularze należy osobiście dostarczyć do sekretariatu Katedry Farmakologii i Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, budynek E, II piętro, pok. 2046.

Studenci Collegium Medicum UMK zainteresowani wyjazdem na inne uczelnie medyczne w Polsce w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021

  1. wypełniają dokumenty obowiązujące w danej uczelni medycznej

  2. dodatkowo przesyłają wypełniony docformularz21.00 KB na adres e-mail bartosz.malinowski@cm.umk.pl

Koordynator programu MOSTUM w Collegium Medicum UMK:
dr n. med. Bartosz Malinowski

Katedra Farmakologii i Terapii
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-35-84
adres e-mail: bartosz.malinowski@cm.umk.pl