HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Informacje dla studentów

Stypendium Prezydenta Miasta

Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów należy składać za pośrednictwem Wydziałów (terminy składania zostaną podane na stronie Wydziałów). We wniosku należy uwzględnić osiągnięcia z okresu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia kapituły rozpatrującej wnioski tj. 2022 i 2023. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały zamieszczone w BIP