Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2012/13 (archiwum)

Pomoc materialna dla studentów w roku akad. 2012/13 (archiwum)


STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. Stypendium socjalne wynosić będzie w zależności od dochodu:

 

Poziom dochodu

Wysokość stypendium (zł)

0 – 250,99

590 zł

251 – 500,99

470 zł

501 – 782,60

360 zł

 

 

2. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosić będzie 240 zł.

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium (zł)

znaczny

370 zł

umiarkowany

290 zł

lekki

180 zł

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców wynosić będzie 340 zł.

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie 500 zł.

Średnie uprawniające do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów
na wydziałach Collegium Medicum UMK w roku akad. 2012/2013

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

ŚREDNIA
UPRAWNIAJĄCA
DO STYPENDIUM

FARMACEUTYCZNY

  analityka medyczna

4,3181

  farmacja

4,3750

  kosmetologia

4,7875

LEKARSKI

  biotechnologia

4,3571

  lekarski

4,4166

NAUK O ZDROWIU

  dietetyka

4,6

  fizjoterapia

4,5227

  pielęgniarstwo

4,5

  położnictwo

4,4167

  ratownictwo medyczne

4,0

  zdrowie publiczne

4,6444Dodatkowe terminy odbioru decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów w soboty 5 i 12 stycznia 2013 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w budynku Klubu Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.

Negatywne decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie można odbierać od dnia 19.12.2012 r. w Dziale Dydaktyki CM w godzinach od 8.00 do 15.00.

docWażny komunikat o składaniu oświadczeń i wydawaniu decyzji studentom, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów >>28.50 KB

 Terminy i miejsce dyżurów Wydziałowych Komisji Stypendialnych (październik 2012) >>

Dodatkowy termin generowania w systemie USOS web wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów w dniach 26, 27, 28 października 2012 r. Dodatkowe terminy przyjmowania podpisanych i wydrukowanych wniosków w dniach 26 i 29 października w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w sobotę 27 października w godzinach od 9.00 do 14.00 w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13-15 budynek A, pok. 14).

Wnioski można generować w systemie USOS Web od 9 października 2012 r. Wydrukowane i podpisane wnioski będą przyjmowane w Dziale Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13-15, budynek A, pok. 14) w dniach 12, 15 i 16 października 2012 r. w godz. 8:00-15:00.

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) będą mogli składać wnioski również w sobotę 13 października 2012 r. w godz. 8.00-13.00 albo przesyłać zeskanowane wnioski na adres mailowy: dydaktyka@cm.umk.pl z dopiskiem tematu maila „stypendium Rektora” lub faxem pod nr 052-585-34-58. Warunkiem uwzględnienia zeskanowanego lub przefaxowanego wniosku będzie przesłanie oryginału wniosku tradycyjną pocztą na adres Dział Dydaktyki CM, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem „stypendium Rektora”.