STATISTICA

STATISTICA

Collegium Medicum UMK zakupiło program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki w ramach licencji akademickiej typu Site Licence dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy wraz z narzędziami: Zestaw Plus, Zestaw Skoringowy oraz Zestaw Farmaceutyczny (dla jednostek CM, które zakupiły licencję). Licencja jest ważna do 28 lutego 2019 r.

 1. KARTA REJESTRACYJNA

  Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/byE2565cm.php. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do nas (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu). Informacje z tego formularza będą wpływały na adresy jak do tej pory, tzn.: sekretariat.biofarmacja@cm.umk.pl oraz radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl.
  Proszę o wymaganie od użytkowników wypełniania karty rejestracyjnej.

 2. PRZEDŁUŻENIE STATISTICA

  Kody przedłużające do wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania Statistica zostały wysłane pocztą niebieską 22.02.2018 r. Dodatkowo można je otrzymać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl 

  Uwaga: Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica.

  Przedłużenie Zestawu PLUS, Zestawu Skoringowego

  Aby przedłużyć działanie Zestawów należy użyć pliku licencyjnego License.xml. Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne).
  Plik można uzyskać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl 

  Uwaga: Jeżeli po podmianie pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica, Zestawy nadal nie będą działać, wówczas należy wybrać w Statistica menu Podstawowe -> Makro -> Dodatki, zaznaczyć "Zestawy Analityczne" i kliknąć "Przeinstaluj".

  Przedłużenie Zestawu Farmaceutycznego: Ocena Stabilności, Przegląd Jakości Produktu, Profile Uwalniania, Walidacja Procesu, Walidacja Metod Pomiarowych

  • Dla Statistica 12.5
   Użytkownicy, którzy przedłużą przy pomocy kodu dostępu działanie wersji Statistica 12.5 mogą przedłużyć działanie Zestawów przy pomocy pliku licencyjnego o nazwie Nazwa dodatku.zfl Plik ten należy skopiować do katalogu instalacyjnego tego dodatkowego programu (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku). Należy pamiętać, aby z folderu instalacyjnego ww. programu (C:\Program Files\StatSoft\Nazwa dodatku) usunąć poprzedni plik licencyjny (tzn. plik z rozszerzeniem .zfl).

  • Dla Statistica 13.1
   Z powodu zmian technologicznych wprowadzonych w Zestawie Farmaceutycznym Statistica w wersji 13, prosimy o jego ponowną instalację.

 3. NOWE KLUCZE INSTALACYJNE

  Dla nowych instalacji oprogramowania Statistica kody instalacyjne zostały przekazane pocztą niebieską 22.02.2018 r. Dodatkowo można je otrzymać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl 

  Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na cm.umk.pl, stud.umk.pl, doktorant.umk.pl

  Uwaga: Statistica w wersji 13.1 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13.1 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.
  Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13.1 na tych starych systemach nie jest możliwa.

  Instalator Statistica można pobrać tutaj: STATISTICA 13.1 PL/ENG (2,4 GB) lub ze strony: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/p54i97gccr/ (dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu).
  Proszę pobrać i zarchiwizować pliki instalacyjne – w przyszłości starsze instalatory mogą nie być dostępne.

  Instalacja Zestawu PLUS, Zestawu Skoringowego

  Instalację Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie: https://www.statsoft.pl/Zasoby/Do-pobrania/Zestawy-analityczne/ gdzie należy kliknąć „Pobierz instalator Zestawów analitycznych”. Po instalacji dodatku, podczas uruchamiania programu Statistica należy wskazać plik License.xml
  (plik można uzyskać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl).

  Instalacja Zestawu Farmaceutycznego: Przegląd Jakości Produktu, Profile Uwalniania, Walidacja Metod Pomiarowych

  Instalację wyżej wymienionych Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy/. Podczas instalacji należy wskazać załączony plik licencyjny LicensePharmaLab.xml (plik można uzyskać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl).

  Instalacja Zestawu Farmaceutycznego: Ocena Stabilności, Walidacja Procesu

  Instalację wyżej wymienionych Zestawów należy przeprowadzić z odrębnego instalatora dostępnego na stronie https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy/. Po instalacji należy wskazać plik licencyjny *.zfl
  (plik można uzyskać pisząc na adres mailowy radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl).

  Obraz instalacyjny

  Instalator Statistica można pobrać tutaj: STATISTICA 13.1 PL/ENG (2,4 GB) lub ze strony: https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/p54i97gccr/ (dostępny po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu).Materiały dodatkowe

Poniżej podajemy odnośniki do bezpłatnych materiałów, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania Statistica oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych: