GRADYS

GRADYS grafika ilustracyjna - niebieska twarz na niebieskim tle przypominającym płytkę elektroniczną baner z tekstem: Gradys - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia – pierwszego w Polsce oprogramowania w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych w oparciu o metodę treningu kognitywnego (GRADYS).

  Konsorcjum realizujące projekt składa się z:
  - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  - Stowarzyszenia „Nowa Wspólna Droga” ze Swarzędza,
  - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
  - Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie,
  - PB ONLINE Sp. z o.o., która przygotuje oprogramowanie GRADYS do komercjalizacji.

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań wskazujących na skuteczność opracowanej metody, stworzone
w ramach projektu narzędzie będzie mogło znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy z seniorami realizowanej przez instytucje zajmujące się opieką geriatryczną, medyczną (w tym neurologiczną), psychologiczną, rehabilitacyjną oraz będzie mogło być wykorzystywana przez osoby prywatne zainteresowane usprawnianiem własnych funkcji
poznawczych i ich opiekunów.

  Czas trwania projektu: 1.09.2013 r. - 30.09.2016 r.

  Budżet Collegium Medicum UMK to 148.032 zł, w tym koszty ogólne przyznane dla Uczelni to 24.672 zł.

  Źródło finansowania: program Innowacje Społeczne - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

  Więcej informacji: 
  http://www.psychologia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_psychologii/projekty_badawcze/22808/projekt_gradys_ukw

 

przycisk menu SMARTAUCI

przycisk menu personALL

przycisk menu next

przycisk menu COLLRAN

przycisk menu INNOSENSE

przycisk menu GRADYS

przycisk menu ELLAN

GRADYS logo: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Innowacje Społeczne