HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Redakcja Medical and Biological Sciences

Redakcja Medical and Biological Sciences

Redaktor naczelny: 

Zespół redakcyjny >>

Prace należy przesyłać pocztą na adres Redakcji.

Kontakt z Redakcją: e-mail medical@cm.umk.pl


Redakcja Medical and Biological Sciences okładkaKwartalnik Medical and Biological Sciences jest kontynuacją wydawanego od 1985 r. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis. Zamieszczone są w nim recenzowane prace naukowe o tematyce medycznej.

pdf Regulamin zamieszczania prac w Medical >>142.88 KB

pdfZasady recenzowania publikacji >>

docFormularz recenzji >>

Lista recenzentów >>


Medical and Biological Sciences w formacie DjVu (1996-2007) >>


Medical and Biological Sciences w formacie pdf (2007 -   ) >>