HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Medical and Biological Sciences w formacie DjVu

Medical and Biological Sciences w formacie DjVu

Wersja on-line czasopisma Medical and Biological Sciences (dawniej Annales Academiae Medicae Bydgostiensis) powstała na zamówienie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, która w założeniu ma poprzez internet umożliwić mieszkańcom regionu jak najszybszy dostęp do źródeł opisujących historię regionu, a także do dokumentów wspomagających dydaktykę (skryptów, artykułów). Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa obejmuje trzy główne kolekcje: dziedzictwa kulturowego, materiałów dydaktycznych i regionaliów.
W kolekcji materiałów dydaktycznych znajdzie się przede wszystkim medycyna (skrypty, czasopisma i monografie sprzed 1945 r., Annales Academiae Bydgostiensis, z czasem artykuły pracowników Collegium Medicum UMK).

Aby móc przeglądać publikacje zamieszczone w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej należy zainstalować program umożliwiający przeglądanie dokumentów DjVu. Programem takim dla Windows jest m.in. LizardTech DjVu plugin a dla Linux DjVuLibre.