Konferencje, Zjazdy i Sesje organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK w 2019 roku


Konferencje, Zjazdy i Sesje
organizowane przez jednostki Collegium Medicum UMK26 października 2019 r.
 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK  w Toruniu  
SKN  Metod Rozpoznawania Płodności oraz Koło Naukowe Farmakognozji  
"Chronofizjologia Płodności"12 października 2019 r.
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych oraz Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania 

"Współczesne Wyznania Dietetyki"
więcej informacji o konferencji >>16-18 września 2019 r.
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

"XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych"
więcej informacji o konferencji >>8 czerwca 2019 r.
Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Medycyna narracyjna. Wartość opowieści w doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

więcej informacji o konferencji 8.06.20199 maja 2019 r.
Wydział Nauk o Zdrowiu Colegium Medicum UMK w Bydgoszczy 
Katedra i Zakład Promocji Zdrowia
konferencja naukowo-szkoleniowa
"Zdrowie dla Kujaw i Pomorza" Strategie prewencji w chorobach układu sercowo-naczyniowego
więcej informacji>>25-26 kwietnia 2019 r.
Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Krew – medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

więcej informacji o konferencji 25-26.04.20196 kwietnia 2019 r.
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej 

II Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa 29 marca 2019 r. 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym CM UMK w Toruniu
II Konferencja 
Zioła w terapii, żywieniu i kosmetyce
więcej informacji o konferencji >>22-23 marca 2019 r.
Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy
Alergia pokarmowa 2019

więcej informacji o Sympozjum 22-23.03.2019

 

Konferencje, Zjazdy i Sesje
organizowane przez inne ośrodki 
13.04.2019

VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne
więcej informacji >>