Konkurs o Nagrody Ministra

 

Konkurs o Nagrody Ministra

>> do 28 lutego 2020 r. <<

Konkurs o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku (na konkurs UMK może wysłać  tylko po 1. wniosku w każdej z ww. kategorii)

Wnioski składa Dziekan
Wydziału

Wniosek oraz informacje do pobrania