Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia

 1. Konkurs o Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców
  oraz
  Konkurs o Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy za lata 2017-2018
 2. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
 3. Konkurs o nagrody Ministra
 4. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
 5. Konkurs o Nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2018 roku
 6. Konkurs o Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019
 7. Nagrody Prezesa Rady Ministrów 
 8. Stypendia START - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 9. Polsko-Francuska Nagroda Naukowa