Nowe konkursy NCN: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS

Nowe konkursy NCN: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS

wnioski do 2 grudnia 2019 roku

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy: 

OPUS 18 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

PRELUDIUM 18 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, 

SONATA 15 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

PRELUDIUM BIS - celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

Szczegółowe informacje dot. konkursów można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI