GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Nowe konkursy NCN:


OPUS 19 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich
etapach kariery naukowej
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19


PRELUDIUM 19 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19


Uwaga:

Termin składania (w Dziale Nauki CM) ostatecznej wersji wniosków wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału, upływa 2 czerwca 2020 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, 52 585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).