Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych

Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych

Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową (tj. inwestycje aparaturowe o wartości jednostkowej ponad  500 000 zł) 
Termin składania zweryfikowanej ostatecznej wersji wniosku upływa 3 września 2019 roku. Kompletny wniosek przygotowany zgodnie z wytycznymi MNiSW w systemie OSF (z odpowiednio załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami) można konsultować z pracownikami Działu Nauki CM.
(Rozporządzenie dot. ww. sprawy)