COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Grupowe ubezpieczenie pracownicze w Collegium Medicum UMK

Grupowe ubezpieczenie pracownicze w Collegium Medicum UMK

W sprawach związanych z grupowym ubezpieczeniem na życie pracowników Collegium Medicum UMK, obsługę pracowników prowadzą następujące osoby:

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, pok. 74
 • mgr Sławomir Spychała, tel. 52 585-33-28
 • Bernadeta Kędzierska, tel. 52 585-33-60
 • Halina Majer, tel. 52 585-33-32
 • Dorota Prętka, tel. 52 585-33-32

  PZUŻycie S.A. ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, pok. 76
 • mgr Magdalena Kożańska, tel. 52 585-59-93
 • mgr Joanna Zielińska, tel. 52 585-59-93Informacja dla pracowników oraz osób doubezpieczonych posiadających Kartę Rabatową PZU Pomoc na wybrane usługi oraz zakup wybranych towarów o:

 • zasadach aktywacji i posługiwania się Kartą
 • uprawnieniach posiadacza Karty (członka Klubu PZU Pomoc w Życiu)
 • oferowanych promocjach

znajduje się na stronie internetowej www.pzu.pl/pomocwzyciu oraz pod nr tel. infolinii PZU Pomoc 801 102 102 (infolinia dostępna jest całodobowo, we wszystkie dni roku, również dla telefonów komórkowych).