HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD

W ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (Zadanie 15 EZD: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika) wdrażany jest system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW. Ma on usprawnić proces dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w UMK. Umożliwia wykonywanie czynności kancelaryjnych - w tym: prowadzenie...