HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

 UWAGA

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Delegatów oraz członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, które odbędzie się dnia

24 kwietnia 2024 r. o godzinie 12.00  w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 13,    I piętro aula 1.5

Jak co roku mamy do zatwierdzenia bilans oraz sprawozdanie z działalności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz do przedyskutowania zwiększenie wysokości pożyczki z 24 000,00 zł do 27 000,00 zł.

Serdecznie zapraszam i liczę na liczny udział delegatów.

 

 

Zarząd KZP informuje, że w związku ze zmianą ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

na Walnym Zebraniu Delegatów dokonano aktualizacji Statutu wraz z załącznikami.

 

Nowy Statut obowiązuje od 28.03.2023 r.,

w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze Statutem oraz o składanie wniosków na nowych załącznikach.

 

 Nowy Statut obliguje wszystkich obecnych członków Kasy do:

  1. wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia (oczywiście bez opłaty wpisowego) – załącznik nr 1,
  2. oświadczenie członka KZP – załącznik nr 2,
  3. wskazania co najmniej jednej osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka  - załącznik nr 3,
  4. zapoznania się  z klauzulami informacyjnymi  - załącznik nr 6, 7 i 8.

Komplet dokumentów dla pożyczki długoterminowej oraz uzupełniającej – załącznik nr pdf4, pdf5 oraz pdf9 (umowa pożyczki musi być wypełniona w 2 egzemplarzach)

Komplet dokumentów dla pożyczki krótkoterminowej – pdfzałącznik nr 4

 

 

Konto KZP:

Bank Pekao S.A. II O./Bydgoszcz
nr 80 1240 3493 1111 0000 4279 1878

Aktualności KZP:

 

 Zarząd

Od dnia 28 marca 2023 r. obowiązki przejmuje nowy Zarząd w składzie:

 

Agnieszka Nierzwicka- Sucholas – przewodnicząca (52 585 59 93) budynek F III  piętro, pokój 76

Anita Budzińska – zastępca przewodniczącego (52 585 33 18) budynek F III piętro,  pokój  77

Violetta Kowalikowska - sekretarz  (52 585 39 14) – budynek F III piętro, pokój 74

Agnieszka Redwanc - skarbnik (52 585 33 71)- budynek D, pokój 07

 

Księgowy KZP od dnia 1 września 2021 r.

Tomasz Kurzawski - księgowy KZP tel. 52 585 59 96 - budynek D, pokój 08