COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Aktualności

Aktualności

Neurofizjologiczne podstawy tożsamości płciowej i orientacji seksualnej

17 listopada 2021 r. zapraszamy na kolejną w nowej edycji transmisję wykładu „Neurofizjologiczne podstawy tożsamości płciowej i orientacji seksualnej". Poprowadzi go prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe.
 
 

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Ze szczepienia skorzystać mogą: - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, w zajęciach z...
 
 

Konkurs na granty JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informujemy o możliwości uzyskania grantu na dwutygodniowy pobyt związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2022 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 21 grudnia 2022 roku (termin przyjazdu podany we wniosku traktowany jest jako orientacyjny, nie jest obowiązujący). Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu.
 
 

Godziny rektorskie 12 listopada

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Sokali 12 listopada obowiązują godziny rektorskie.
 
 

Stres w życiu współczesnego człowieka i wypalenie. Stresory w środowisku pracy i wypalenie zawodowe

10 listopada 2021 r. zapraszamy na kolejną w nowej edycji transmisję wykładu „Stres w życiu współczesnego człowieka i wypalenie. Stresory w środowisku pracy i wypalenie zawodowe". Poprowadzi go prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz.
 
 

Staż w Grecji w ramach Programu Erasmus+

Studentki trzeciego roku kosmetologii CM UMK opisują praktykę wakacyjną realizowaną w ramach programu Erasmus+ w Grecji, od początku lipca do końca września 2021 r. Miejsce, w którym odbywały praktykę to Artemis Hamam&Spa na wyspie Kos.
 
 

Jak umierają komórki - śmierć komórki w zdrowiu i chorobie

3 listopada 2021 r. zapraszamy na kolejną w nowej edycji transmisję wykładu „Jak umierają komórki - śmierć komórki w zdrowiu i chorobie". Poprowadzi go dr Marek Jurgowiak.
 
 

Wspomnienie zmarłych

W minionym roku akademickim odszedł od nas doktor honoris causa Akademii Medycznej w Bydgoszczy i były rektor Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Stefan Raszeja, a także nauczyciele akademiccy.
 
 

Warsztaty w Domu Pomocy Społecznej

27 i 28 października br. Collegium Medicum UMK wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy, w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, poprowadzi warsztaty w Domu Pomocy Społecznej Promień życia w Bydgoszczy.
 
 

XIV MISTRZOSTWA UMK W TENISIE O PUCHARY PROREKTORA DS. CM

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Mistrzostwach UMK w tenisie o puchary Prorektora ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.