COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Aktualności

Aktualności

Szkoły Doktorskie na międzynarodowym poziomie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został beneficjentem programu "STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich" ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). UMK jest jedną z dziesięciu uczelni w Polsce, która uzyskała dofinansowanie w ramach tego projektu.
 
 

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK w Zespole Doradczym

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK, pracownik Katedry Patofizjologii Collegium Medicum UMK został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
 
 

Prof. dr hab. Jan Styczyński Przewodniczącym Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK został powołany Przewodniczącym Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
 
 

Morfina przyjaciel czy wróg - wykład online 18 listopada

18 listopada 2020 r. o godz. 18:00 zapraszamy na transmisję wykładu prof. dr. hab. Jacka Kubicy pt.: „Morfina przyjaciel czy wróg” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.

Transmisja
będzie prowadzona na oficjalnym kanale Collegium Medicum UMK w serwisie społecznościowym YouTube.
 
 

Troje nowych pełnomocników rektora

Rektor UMK prof. Andrzej Sokala powołał od 1 listopada troje pełnomocników: do spraw równego traktowania; do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz rzecznika akademickiego. Pełnomocnicy będą realizować powierzone im zadania w kadencji 2020 – 2024.
 
 

IRSW zbada rozwój UMK

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na zlecenie UMK przeprowadzi badanie opinii społeczności akademickiej oraz otoczenia zewnętrznego nt. funkcjonowania Uniwersytetu w obszarach kształcenia, działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem gospodarczym, rozwoju kadry oraz zarządzania uczelnią.
 
 

Wiadomości Akademickie

Ukazał się najnowszy numer „Wiadomości Akademickich”, pisma Collegium Medicum UMK, w którym zamieszczane są informacje z życia Uczelni oraz artykuły o tematyce medycznej.