COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Aktualności

Aktualności

Stypendia Rektora za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich autorami są pracownicy naukowi z Collegium Medicum UMK
 
 
Koronawirus podstępem uszkadza neurony

Koronawirus podstępem uszkadza neurony

Tzw. komórki podporowe, będące istotną częścią nabłonka węchowego, są w pierwszej kolejności infekowane przez SARS-CoV-2. Dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK kontynuuje badania nad tym, jak koronawirus może wniknąć do mózgu poprzez układ węchowy.