II Międzynarodowa Konferencja "Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy"

II Międzynarodowa Konferencja "Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy"

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
21-22 kwietnia 2018, Bydgoszcz

Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej.

Konferencja składa się z ośmiu sesji przygotowanych z myślą o najczęstszych problemach w komunikacji, z którymi zmagają się medycy w określonej specjalności:

  1. Onkologia i hematologia,
  2. Medycyna paliatywna,
  3. Interna,
  4. Chirurgia,
  5. Pediatria,
  6. Geriatria,
  7. Ginekolgia,
  8. Psychologia i Psychiatria.

Prelegentami będą zaproszeni przez nas goście – specjaliści różnych dziedzin medycyny, którzy na co dzień zmagają się z zagadnieniem jakim jest komunikacja z pacjentem. Oprócz wystąpień naszych gości planujemy specjalny panel dyskusyjny, gdzie wraz z zaproszonymi pacjentami omówimy błędy komunikacyjne popełniane przez medyków. Przewidujemy również konkurs prac naukowych, podczas którego prezentowane będą pracę studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Co więcej, zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu prawidłowej komunikacji lekarza z pacjentem.

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów (max. 300 słów) na adres: konferencja.sztukarozmowy@gmail.com

Zapraszamy do aktywnego oraz biernego udziału w Konferencji.
Link do elektronicznych zapisów pojawi się wkrótce.

Opłata za udział czynny wynosi 70zł
Opłata za udział bierny wynosi 50zł

Po więcej informacji zapraszamy na:

http://komunikacjamedyczna.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-sztuka-rozmowy-podstawa-diagnozy/

https://www.facebook.com/events/761425074056004/

Organizatorzy Konferencji:
- Studenckie Koło Naukowe Komunikacji w Medycynie działające przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK,
- Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Konferencja została objęta:
- Patronatem Honorowym Prorektora ds. Badań Naukowych: prof. dr hab. Jacka Kubicy,
- Patronatem Honorowym Prorektora ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej,
- Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK: dr hab. Katarzyny Pawlak-Osińskiej, prof. UMK,
- Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Nauko o Zdrowiu Collegium Medicum UMK: prof. dr hab. Korneli Kędziory-Kornatowskiej.

Wydarzenie odbędzie się we współpracy z:
- Pracownią Komunikacji w Medycynie Collegium Medicum UMK,
- Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz,
- Norwegian Medical Students Association, Bydgoszcz,
- Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UMK.

II Międzynarodowa Konferencja "Sztuka Rozmowy Podstawą Diagnozy"