Jubileusz 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy - nagrodzeni pracownicy

Jubileusz 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy - nagrodzeni pracownicy

DE3 0462


Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy dnia 14 grudnia 2017 roku nagrodzeni zostali pracownicy szpitala.

W głosowaniu pacjentów na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, rehabilitanta i opiekuna medycznego nagrodę – statuetkę Wawrzyn Pacjenta 2017 odebrali: dr n. med. Renata Kuczyńska, lek. Jacek Pypkowski, Ewa Leszczyńska-Matusewicz, Jolanta Imiela, Katarzyna Jurek, Joanna Czarnecka, Tomasz Pałka, Piotr Popielewski, Arleta Sikora, Magdalena Gąsiecka.

Wręczono również Nagrody Dyrektora dla pracowników szpitala, którzy w sposób szczególny wykazują w swojej pracy inicjatywę, wykraczającą poza zakres obowiązków służbowych i przydzielonych zadań. Dbają o swój rozwój zawodowy, a poprzez codzienną postawę i działania wykazują się dbałością o dobre imię szpitala, przyczyniając się do jego rozwoju i pozytywnego wizerunku. Przyczyniają się także do budowania pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. Laureatami statuetek zostali: Maria Baczyńska, Barbara Bielicka, dr n. med. Agnieszka Mikucka, Elżbieta Stengiel, dr n. med. Magdalena Trzcińska, Jerzy Betlejewski, Dariusz Małkowski, dr n. med. Sławomir Manysiak.

Osobowość Szpitala – to wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowych pracowników, którzy pracują w tym szpitalu ponad 40 lat. Przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pomocy innym ludziom. Osobom, które traktują swoją pracę nie tylko jako misję, ale też jako służbę na rzecz pacjenta. Wykształcili wiele pokoleń znakomitych lekarzy. Są zamiłowanymi i urodzonymi dydaktykami. Mają niezwykły dar przekazywania wiedzy i kształtowania hierarchii wartości. Są to również osoby powszechnie cenione za swoją uczciwość i życzliwość. Statuetki wręczono następującym laureatom: dr n. med. Wirginii Tomczak-Watras, dr n. med. Marii Bogdan, dr n. med. Mirosławie Rozwodowskiej, lek. Marii Goc, dr n. med. Andrzeja Kapały.

Nagrodę Specjalną za zasługi na rzecz szpitala otrzymał Pan Mieczysław Boguszyński, lekarz, wieloletni dyrektor szpitala, autor kilku monografii o szpitalnictwie w województwie kujawsko-pomorskim.