HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Bydgoski farmaceuta w brytyjskim parlamencie

Bydgoski farmaceuta w brytyjskim parlamencie

logo pdaDr n. farm. Piotr Merks z Katedry Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medium UMK został zaproszony przez brytyjskie związki zawodowe (Pharmacists' Defence Association) jako obserwator na posiedzenie parlamentu brytyjskiego 5 grudnia 2017 r. dotyczące roli farmaceuty w podnoszeniu bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów.

Dr Piotr Merks od 2005 roku jest czynnym członkiem Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Royal Pharmaceutical Society), które jest oficjalnym patronem badań oraz wdrażania projektu piktogramów farmaceutycznych w Polsce. Piktogramy farmaceutyczne są praktycznym i zbadanym narzędziem służącym do polepszenia komunikacji między farmaceutą i pacjentem, wpływają też pozytywnie na adherencję, a przez to poprawiają bezpieczeństwo pacjenta. Polski projekt został wyróżniony w 2013 r. w Wielkiej Brytanii jako pomysł na nową usługę farmaceutyczną.

pda zaproszenie dr P. Merks