HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Aktualności Collegium Medicum UMK

Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej obowiązujące do 31.01.2024 r.

Wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej - załącznik nr 229.67 KB Załączniki do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej - (należy wydrukować w 2 egzemplarzach) – dostępne w systemie UFI tylko w nowym formularzu Załącznik nr 2.4 do umowy zlecenia/o świadczenie usług
Załącznik nr 2.3 do umowy zlecenia/o świadczenie usług – dla zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych
Załącznik nr 2.1 do umowy na inne niż zajęcia czynności dydaktyczne
Wniosek o...
 
 

Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej obowiązujące od 01.02.2024 r.

Wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej - załącznik nr 231.13 KB Załączniki do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej - (należy wydrukować w 2 egzemplarzach) – dostępne w systemie UFI Załącznik nr 2.4 do umowy zlecenia/o świadczenie usług
Załącznik nr 2.3 do umowy zlecenia/o świadczenie usług – dla zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych
Załącznik nr 2.1 do umowy na inne niż zajęcia czynności dydaktyczne

Wniosek o założenie konta -...
 
 

Archiwum preliminarzy

Preliminarze studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2022/2023
Preliminarz studiów w języku obcym106.34 KB
Preliminarz studiów niestacjonarnych110.94 KB
Preliminarz studiów podyplomowych88.43 KB
Preliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców100.16 KB
Preliminarz innych form kształcenia87.39 KB Preliminarze studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych...