HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Przygoda z wiedzą

Przygoda z wiedzą

logo Kapitał ludzki, logo z powiatem, flaga UE

badania zdjęcia 229 listopada oraz 6 grudnia 2014 r. nasza Uczelnia gościła młodzież z Liceów Ogólnokształcących w Koronowie oraz w Solcu Kujawskim. Uczniowie szkół średnich wzięli udział w zajęciach z zakresu fizjologii człowieka, chemii nieorganicznej, farmakologii oraz genetyki, prowadzonych przez pracowników Zakładu Fizjologii Człowieka, Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Katedry Biologii Medycznej. Zajęcia w formie laboratoriów umożliwiły młodzieży m.in. własnoręczne wykonanie kremu, ziołowej mikstury na gardło czy stworzenie preparatów mikroskopowych z komórek własnego nabłonka z jamy ustnej. Ponadto, uczniowie otrzymali gadżety promocyjne z logo Collegium Medicum UMK. Dzięki takiej formie współpracy Uczelni i szkół średnich, młodzież może przekonać się, że nauki ścisłe mogą być bardzo ciekawe, a uczenie się przez doświadczanie najlepiej zapada w pamięć.

Zajęcia odbyły się dzięki współpracy Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM z Powiatem Bydgoskim, który jest beneficjentem projektu pn. „Przygoda z wiedzą 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany przez Collegium Medicum UMK także w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
Łącznie z uczestnictwa w zajęciach w Collegium Medicum UMK skorzysta 60 licealistów i licealistek.

badania zdjęcie 3  badania zdjęcie 4

badania zdjęcie 5  badania zdjęcie 6
fot. Powiat Bydgoski

 


„Przygoda z wiedzą 2”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego