HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Rekrutacja na studia 2024/2025 w ramach programu ERASMUS+

Rekrutacja na studia 2024/2025 w ramach programu ERASMUS+

Dział Nauki i Projektów CM UMK informuje o możliwości wyjazdów zagranicznych na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025

Studenci mogą składać dokumenty aplikacyjne do 15 marca 2024 r. 
w Dziale Nauki i Projektów
ul. Jagiellońska 13-15, parter, p. 04
tel. (52) 585-35-34, 585 33 37
e-mail: erasmus@cm.umk.pl  

Dokumenty aplikacyjne powinny składać się z:

  1. wypełnionego formularza aplikacyjnego on-line, znajdującego się na stronie internetowej UMK (https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/wniosek-studia-dlugo-i-krotkoterminowe/)

  2. zaświadczenia z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego o uzyskanej średniej z całego toku studiów

  3. student, który składa wniosek o wyjazd na uczelnię, na której językiem wykładowym jest inny język niż angielski lub niemiecki, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka (dot. m.in. języków: hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, portugalskiego)

 

O zakwalifikowaniu do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ decydować będzie średnia ocen oraz pozytywny wynik z egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego, bądź ocena widniejąca na zaświadczeniu o znajomości języka wykładowego na danej uczelni zagranicznej.

W oparciu o powyższe kryteria Komisja Rekrutacyjna decydować będzie o zakwalifikowaniu do wyjazdu.
O terminach egzaminów z językow obcych studenci zostaną poinformowani po zakończeniu rekrutacji.

-> Lista uczelni zagranicznych na których mozna studiować w ramach programu ERASMUS+

Informacje nt. rekrutacji -> https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

 

Studenci siedzą na trawie, uśmiechają się