HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2022/2023 – semestr zimowy (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2022/2023 – semestr zimowy (stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich)

  1.    Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/

Jeżeli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

2.    Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektorat, w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani.

3.    Limit godzin na lektorat przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

4.    Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2022/23- semestr zimowy.

5.    Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty. Dziekanaty nie rejestrują studentów!

6.    W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

7.    Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) – nie dotyczy języka łacińskiego. Testy będą otwarte na platformie Moodle od 3 do 31 października 2022 r. Test>>
Szczegółowe informacje: https://cjsm.cm.umk.pl/egzaminy/egzaminy-diagnostyczne/

8.    System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

od 29.09.2022r. godz. 09.00

do 12.10.2022r. godz. 23.59

9.    Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).

10.   Otwarcie protokołu przedmiotu w systemie USOS jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po złożeniu wniosku przez prowadzącego zajęcia i zaakceptowaniu go przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do poprania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).

11.   Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

PRZYKŁADOWY  KOD:  4800-NoZ- poljausm1-Z    4800-WF-far-jł-1-Z                                                                       

·  kod jednostki oferującej lektorat:

4800 –  Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

·      skrót nazwy wydziału:

NoZ –Nauki o Zdrowiu,
WL- Wydział Lekarski,
WF- Wydział Farmaceutyczny,

·      kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:

au

audiofonologia

diet

dietetyka

elek

elektroradiologia

 fiz

fizjoterapia

opt

optyka

p

pielęgniarstwo

pol

położnictwo

rat

ratownictwo medyczne

btm

biotechnologia medyczna

lek

lekarski

anl

analityka

far

farmacja

tz

terapia zajęciowa

opto

optometria

kos

kosmetologia

·      skrót nazwy języka:

ja- język angielski

jn- język niemiecki

jl- język łaciński

 cyfra 1 –oznacz pierwszy rok
 cyfra  2- oznacza  drugi rok

·      inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

n – studia niestacjonarne

Z – semestr zimowy

L- semestr letni

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia/oceny.
Brak w rejestracji w USOS nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach od pierwszego tygodnia semestru!


Zasady rejestracji na zajcia z jzykow obcych