Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku

 

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle w terminie do 31 października 2022 r.

 

Test z jęz. angielskiego: Studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3962

Test z jęz. angielskiego: Studia II stopnia

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3960

Test z języka niemieckiego

https://moodle.umk.pl/WLek/mod/quiz/view.php?id=13374

Celem testu jest określenie poziomu zaawansowania z języka obcego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest wykonanie i zaliczenie testu diagnostycznego.

W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego student jest zobligowany do dodatkowej nauki, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (semestr letni 2022/23) wykazać się znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B1 (studia pierwszego stopnia) lub B2 (studia drugiego stopnia).

Testy z języka angielskiego będą aktywne od 3 do 31 października 2022 r.

 

Uśmiechnięta dziewczyna siedzi przy biurku z laptopem i przygryza kredkę