HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus + - aplikuj już dziś!

Ogólne uczelniane terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2022/2023:

  • termin rekrutacji podstawowej (wiosennej): od 3 lutego do 15 marca 2022 r. - wyjazdy w semestrze zimowym 2022/2023, w semestrze letnim 2022/2023 oraz roczne 2022/2023
  • termin rekrutacji dodatkowej (jesiennej): od 10 do 25 października 2022 r. - wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023

UWAGA! Powyższe terminy są ramowe tzn. poszczególne jednostki UMK mogą zakończyć rekrutację wcześniej, dostosowując się do terminów aplikacyjnych uczelni zagranicznych.

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line i dostarczenie go do Działu Nauki i Projektów CM.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Lista umów zawartych przez UMK. 

Wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
    Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies.) 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Więcej informacji w szczegółowych pdfzasadach302.41 KB oraz na stronach:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja/

https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html


5 młodych osób siedzących obok siebie na murku