HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy

 Plany na 2022 rok

W ramach współpracy z  Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy na najbliższy rok zaplanowano:

1) Warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie konkretnych  przyczyn stresu u pracowników, a także pomoc ze strony specjalistów PIP ( psychologa GIP) na  etapie wdrażania środków profilaktycznych.

Elementami programu są zajęcia warsztatowe antystresowe dla pracodawców, ankieta przeprowadzana wśród pracowników badająca poziom stresogenności cech pracy oraz analiza wyników.

2) Wykłady poświęcone zagadnieniom prawa pracy dla studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich

Zajęcia istotne  z punktu widzenia podejmowania pierwszego zatrudnienia i świadczenia pracy (w tym na rzecz podmiotów leczniczych) prowadzone będą przez Inspektora PIP. W ramach wykładu omówione zostaną m.in. zagadnienia  dotyczące:

- możliwych form zatrudnienia
- podstawowego systemu czasu pracy
- przedłużenia dobowego czasu pracy
- wynagrodzenia z tytułu świadczenia dyżuru medycznego
- świadczeń zdrowotnych i prawa do odpoczynku.

 3) Spotkania przedstawicieli PIP z pracownikami CM UMK  oraz  członkami kół i organizacji studenckich mające na celu wsparcie w bieżącej pracy, zwłaszcza w zakresie zagadnień dotyczących prawa pracy

 


 

W dniach 27 i 28 października 2021 r . wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej, pracownicy Katedry Geriatrii CM oraz Katedry Opieki Paliatywnej CM UMK wspólnie z inspektorem PIP przeprowadzili dla opiekunów Domów Pomocy Społecznej w Bydgoszczy szkolenie w ramach kampanii której patronem jest Państwowa Inspekcja Pracy, „Dźwigaj z głową ”. Szkolenie składało się z dwóch paneli:

·         praktycznego: zapoznającego uczestników z technikami przeciwdziałania urazom układów szkieletowo - mięśniowych w opiece nad podopiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdzie nie ma możliwości zastosowania podnośnika.

·         teoretycznego: zapoznającego uczestników z aspektami prawnymi konieczności użytkowania sprzętu wspomagającego pracę opiekunów.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z przebiegu szkolenia>>

 


 

W dniach 21-22.10.2021 r. w Bibliotece Głównej UKW, w sali konferencyjnej na I piętrze, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej”, której współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Celem konferencji było :

- wsparcie informacyjne oraz doradcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców przy organizowaniu i tworzeniu dostępnego środowiska pracy,
- wymiana wiedzy i doświadczeń instytucji nadzorujących, środowiska naukowego oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej,
- prezentacja wyników badań nad dostępnością przestrzeni publicznej oraz innowacji na rzecz dostępności.

Wydarzenie realizowane było  w formule hybrydowej: stacjonarnie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz on-line.

Pracownicy Collegium Medicum realizujący na co dzień zadania związane z przystosowaniem infrastrukturalnym, cyfrowym i informatycznym części bydgoskiej do obowiązujących standardów osób niepełnosprawnych miały okazję zdalnie uczestniczyć w konferencji.  

 


 

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy - pierwsze wspólne przedsięwzięcia

W dniu 15.06.2021r. Collegium Medicum UMK i Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy mając na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i studentów, podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązały się do współpracy m.in. przy realizacji wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych oraz prewencyjnych w dziedzinie ochrony pracy oraz wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień ochrony człowieka pracującego w środowisku pracy.

Dzięki współpracy z PIP ale i ogromnemu zaangażowaniu pracowników Działu Promocji i Informacji CM oraz Działu Serwisu Aparatury CM udało się stworzyć cykl kilkuminutowych filmów z serii „Prawo pracy w pigułce”, gdzie na najczęściej zadawane pytania odnoszące się do przedmiotowych zagadnień odpowiadają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przygotowany materiał został w całości udostępniony na kanale YouTube Collegium Medicum UMK >>. Zachęcamy do poszerzania wiedzy w zakresie prawa pracy i korzystania z materiałów.