HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ - semestr letni 2021/22

Wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ - semestr letni 2021/22

 

 

Drodzy Studenci,

Rozpoczęliśmy rekrutację na wyjazdy na studia na semestr letni 2021/22 w ramach programu Erasmus+.

Termin rekrutacji: 22.10.- 05.11.2021 r.

Dokumenty:

-  formularz on-line (podpisany dokument musi zostać dostarczony do Działu Nauki i Projektów CM)

- zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi (z Dziekanatu)

- potwierdzenie znajomości języka obcego – certyfikat językowy lub przystąpienie do egzaminu językowego.

Dokumenty można dostarczać skanem na adres email erasmus@cm.umk.pl oraz pocztą wewnętrzną (między jednostkami uczelnianymi) lub pocztą tradycyjną. 

Na studia można wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ przewidujące wymianę studentów. 

Dofinansowanie:

Grupy krajów i stawki, które obowiązują w semestrze letnim roku 2021/2022:

• I grupa - 520 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

• II grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

• III grupa - 450 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 250 EUR/mies.

Zachęcamy do aplikowania!

Więcej informacji w prezentacji i na stronie: https://www.cm.umk.pl/33-studenci/programy-miedzynarodowe/5595-erarekrutacja-2.html

pdfPrezentacja - Rekrutacja_21-22_summer.pdf325.23 KB

Logo Erasmus +