Naukowcy Collegium Medicum w PAN

Naukowcy Collegium Medicum w PAN

Naukowcy Collegium Medicum UMK zasilili szeregi reprezentacji komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych pełniąc funkcje ciał doradczych i opiniodawczych PAN.

W skład komitetów weszli przedstawiciele poszczególnych wydziałów CM UMK:
·         prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Katedra Genetyki Klinicznej
·         dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
·         dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, Katedra Promocji Zdrowia
·         prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł, Katedra Chemii Leków

Komitety Polskiej Akademii Nauk będąc krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych są wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

xlsxPełna lista przedstawicieli UMK w komitetach PAN.xlsx13.76 KB

Logo Polskiej Akademii Nauk