Uroczysta gala IX edycji programu "LIDER"

Uroczysta gala IX edycji programu "LIDER"

Dwoje naukowców z Collegium Medicum UMK zostało laureatami IX Edycji programu „LIDER”. 23 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala LIDER z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Macieja Chorowskiego.

Laureatami IX Edycji programu z Collegium Medicum UMK zostali:

  • dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska - kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim na projekt „UROGRAFT – biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 200 000 zł,
  • dr n. farm. Krzysztof Goryński - adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym na projekt „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie” uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 199 998,75 zł.

W IX edycji programu Lider złożono 201 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 51 projektów na łączną kwotą 59 122 066,25 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w IX konkursie wyniosła 1,2 mln zł. Wart podkreślenia jest fakt, iż w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu granty otrzymały tylko 3 osoby, w tym 2 naukowców z Collegium Medicum UMK. Projekt dr hab. Marty Pokrywczyńskiej zajął drugą pozycję w liście rankingowej IX edycji programu.

Głównym celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu i kierowaniu własnym zespołem badawczym. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy.

pdfBroszura informacyjna IX edycji programu LIDER2.44 MB

Gala IX edycji programu LIDER Gala IX edycji programu LIDER Gala IX edycji programu LIDER

Fot. NCBR

O sukcesie naszych naukowców pisaliśmy już w sierpniu 2018 r. po ogłoszeniu przez NCBR listy projektów zakwalifikowanych do finansowania.dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska - projekt „UROGRAFT – biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego”

Celem projektu UROGRAFT jest wytworzenie pierwszego wszczepu do rekonstrukcji pęcherza moczowego człowieka. UROGRAFT będzie kompozytem zbudowanym z biomateriałów naturalnych i komórek macierzystych. Projekt składa się z 4 etapów: modelowania komputerowego wszczepu, wytworzenia i oceny właściwości wszczepu in vitro, oceny właściwości wszczepu in vivo na dużym modelu zwierzęcym oraz walidacji metody produkcji wszczepu zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good Manufactural Practice). Efektem końcowym projektu będzie, w pełni przebadany w warunkach in vitro i in vivo, produkt gotowy do użycia w badaniu klinicznym.
UROGRAFT będzie szansą na poprawę jakości życia pacjentów wymagających operacji rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego.dr n. farm. Krzysztof Goryński - projekt „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie”

Głównym celem projektu jest opracowanie szybkiej, wiarygodnej, taniej i prostej metody analitycznej w oparciu o nowatorskie urządzenie służące wykrywaniu leków i ich metabolitów, w tym narkotyków i środków odurzających w ślinie badanych osób. Opracowanie nowoczesnego rozwiązania, które uprości procedury pobierania i przygotowywania próbek śliny będzie mogło być wykorzystane do kontroli wśród sportowców, młodzieży szkolnej i kierowców. Potencjalnymi odbiorcami opracowania są przedsiębiorcy sektora badań biomedycznych i przemysłu sprzętu analitycznego, zainteresowani innowacyjnym rozwiązaniem oraz opracowanym gotowym protokołem poboru próbki i jej analizy, w tym szybkiej i wiarygodnej kontroli zakazanych środków farmakologicznych „na miejscu”.