Miliony z NCBiR dla młodych liderów

Miliony z NCBiR dla młodych liderów

od lewej: dr Krzysztof Goryński, dr hab. Marta PokrywczyńskaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziewiątą edycję programu LIDER. Finansowanie otrzymały 2 projekty młodych naukowców z Collegium Medicum UMK:

  • Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej pełniącej obowiązki kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek Wydziału Lekarskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł.

  • Projekt "Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie" pod kierunkiem dr. Krzysztofa Goryńskiego, adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 199 998,75 zł.

W tym roku dzięki wsparciu NCBR swoje innowacyjne projekty będzie realizować 51 młodych naukowców. Sukces w konkursie oznacza dla nich nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość stworzenia i zarządzania własnym zespołem badawczym. Celem programu Lider jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Udział w programie daje im wyjątkową szansę, by zarządzać własnym zespołem badawczym. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem. Oprócz najciekawszych i najlepszych projektów eksperci nagradzają najbardziej obiecujących naukowców młodego pokolenia. Promują osoby, które mają cechy przywódcze i potrafią kierować pracą zespołu w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu komercyjnego.

W dziewiątej edycji programu LIDER o dofinansowanie starało się 201 młodych naukowców. W drugim etapie oceny merytorycznej 70 najwyżej ocenionych autorów, musiało przed wybitnymi ekspertami udowodnić znaczenie swojego pomysłu dla polskiej gospodarki i nauki. Panel ekspercki wyłonił 51 najlepszych projektów. Na ich wsparcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 60 mln zł.

Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” zajął wysokie, II miejsce na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania. W drugim etapie oceny merytorycznej - rozmów z panelem ekspertów, dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska otrzymała 95/100 pkt.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER IX