Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych i wf

Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych i wf

grafika ilustracyjna27 września 2018 r. o godz. 8:15 w systemie USOS rozpocznie się rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych dla studentów Collegium Medicum i będzie trwała do 7 października 2018 r. (II tura: 15-21 października 2018 r.).

Internetowa rejestracja na zajęcia z języków obcych >>

1 października 2018 r. o godz. 12:00 w systemie USOS rozpocznie się internetowa rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2018/2019 i będzie trwała do 10 października 2018 r. Studenci rejestrują się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując zajęcia do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów (I i II semestr) kierunków: biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, audiofonologia, terapia zajęciowa, fizjoterapia i ratownictwo medyczne.
Studenci I roku kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne oraz studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie rejestrują się internetowo, a zajęcia odbywają zgodnie z planem przedstawionym przez dziekanat.

Internetowa rejestracja na zajęcia wf >>