Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK

Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK

logo WER EFS 720

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
w latach 2016-2021 realizuje projekt pn.
„Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W budynku przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy trwają prace adaptacyjne, prowadzone są procedury przetargowe dotyczące sprzętów wysokiej wierności, które mają doprowadzić do powstania Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. Głównym celem stworzenia Centrum Symulacji Medycznych jest poprawa jakości nauczania na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwo i położnictwo. Nauczanie na bazie realistycznych scenariuszy, w odpowiednio wyposażonych w trenażery i symulatory wysokiej wierności centrach edukacyjnych, pozwoli na przekazywanie wiedzy i zdobywanie przez studentów umiejętności opartych o najnowsze osiągnięcia medyczne, nauczy, rozwinie i udoskonali umiejętności komunikacyjne, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, ukształtuje postawy pracowników, a jednocześnie ochroni pacjentów przed niepotrzebnym ryzykiem. Symulowane środowisko umożliwia wielokrotne uczenie się i ćwiczenie umiejętności tak często, jak jest to konieczne, aby zniwelować błędy i zoptymalizować wyniki kliniczne. Daje możliwość symulowania rzadkich lub nietypowych przypadków klinicznych. Pomaga zapewnić studentom uzyskanie doświadczenia klinicznego bez konieczności polegania na przypadkowych sytuacjach.

realizacja projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK, fot. Kamil JabłońskiDzięki projektowi współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny zrealizowane zostaną również m.in. szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, zajęcia dodatkowe dla studentów i studentek kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo, położnictwo czy udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach symulacji medycznej, sporządzone zostaną scenariusze symulacji do ogólnopolskiej bazy, skryty dla studentów.

W ramach projektu zostały zrealizowane 2 edycje 3-dniowego szkolenia dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej oraz z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji. Planowane jest zrealizowanie kolejnych 3 edycji szkolenia tym razem dla nauczycieli planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji na kierunku lekarskim i położnictwo.

realizacja projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK, fot. Aleksandra RabachaPrzeprowadzono również 2-dniowe szkolenie z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej dla kadry naukowo-dydaktycznej.
7 osobowa delegacja pracowników Collegium Medicum UMK wzięła udział w wizytach studyjnych w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

realizacja projektu: Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK, fot. Rafał RakowskiPonadto dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4 osobowy zespół studentów i studentek Collegium Medicum UMK wziął udział w Ogólnopolskich zawodach symulacji medycznej w Katowicach.

W ramach projektu zostali zatrudnieni technicy i instruktorzy symulacji. Osoby te dzięki wsparciu Unii Europejskiej uzyskają dodatkowe szkolenia umożliwiające podniesienie ich kompetencji, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą darmowych szkoleń z zakresu symulacji medycznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, która będzie na bieżąco ogłaszana i aktualizowana na podstronie internetowej Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.