Ponad milion złotych na szkolenia dla studentów!

Ponad milion złotych na szkolenia dla studentów!

studenci CM UMK przed Szpitalem Uniwersyteckim nr 1Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Rozwój Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.228.650 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2017 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.
Realizację projektu prowadzi Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.

Projekt skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się wkrótce na stronie Wydziału Lekarskiego.

Więcej informacji o projekcie „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” >>